header
     
Начало    |     Регламент    |     Участие    |     Галерия    |     КонтактиРегламент

Целта на събора- Съхраняване на песенния и инструменталния фолклор на България и приобщаване на младото поколение към ценностите на фолклорните традиции. Няма по-подходящо място да се върнем към корените си и да усетим магията на българската фолклорна традиция от природното богатство на с. Градище - лесопарк „Тараклъка” - представляващ уникална вековна гора от летен дъб с площ от 340,194 дка, където възрастта на отделни екземпляри надхвърля 150 години с диаметър на дърветата от 3,5 до 5,5 м. Тук е и мястото, където да си дадем обещание, че ще направим всичко по силите си, за да съхраним и предадем на поколенията силата и духа на българското народно творчество, за да помнят и да се гордеят със своя роден край!

Регламент за участие-Съгласно статута на събора, в него могат да вземат участие всички индивидуални изпълнители,колективи,танцови формации,фолклорни ансамбли,камерни групи и др. Професионалисти (възпитаници на музикални училища и музикални паралелки) и Непрофесионалисти (самодейци и самодейни състави), които ще се състезават съгласно регламента на събора


Моля изпращайте отделна бланка-заявка за всеки участник- колективен и индивидуален.(заявката за участие е по образец и се попълва директно от сайта на събора) Записвайте точна информация за времетраенето на изпълненията. Попълнете в заявката желаната дата за изява на вашия колектив.Заявката изпратете чрез сайта taraklakapee.com. Заявки по телефон НЕ се приемат.
Изпълненията ще се оценяват от компетентно жури, с председател Доц. Митко Димитров – преподавател във ВТУ „Св.св Кирил и Методи“-гр.В.Търново
Заявки за участие се приемат до 20 юни 2023 г. Графика за реда на явяване ще бъде обявен до 10 юли 2023 г. на сайта www.taraklakapee.com.
Организаторите си запазват правото за корекция на програмата до започване на събора.
ВАЖНО:Участниците са длъжни да бъдат регистрирани 1ч.преди обявеният им час за участие в програмата !!!


Общи условия:

 • Организаторите на конкурса имат право да записват и популяризират изпълненията на участниците с рекламна цел.
 • Всички разходи са за сметка на участниците.

Забележка: Съборът се провежда всяка година. Организаторите запазват правото си да правят промени в статута за следващо издание на конкурса.

Участници


 • Индивидуални изпълнители /певци, танцьори, инструменталисти/

   Участниците изпълняват солово по две народни песни от фолклорната област на изпълнителя, като за четвърта възрастова група, едната песен да бъде бавна /безмензурна/. Общо времетраене на изпълнението 5 минути, а безмензурната песен да не съдържа повече от два куплета.За инструменталисти до две хора в различни размери с общо времетраене до 5мин.За танцьорите едно солово изпълнения до 5мин.

  1. Възрастова група
  2.  
  3.  
  4. Iгр.

    

   До 7г.

   IIгр.

    

   8 - 12г.

   IIIгр.

    

   12 - 18г.

   IVгр.

    

   Над 18г.

 • Фолклорни ансамбли

   Участниците в тази категория изпълняват по две ансамблови произведения с общо времетраене до 8мин.

  1. Възрастова група
  2.  
  3.  
  4. Iгр.

    

   До 18г.

   IIгр.

    

   Над 18г.

 • Танцови състави

   Участниците в тази категория изпълняват до два танца с общо времетраене до 8мин.

  1. Възрастова група
  2.  
  3.  
  4. Iгр.

    

   До 18г.

   IIгр.

    

   Над 18г.

 • Клубове за народни хора

   Участниците в тази категория изпълняват едно характерно хоро от етнографската област на клуба с времетраене до 4 мин. И една хореографска разработка на хоро с времетраене до 4 мин.

  1. Възрастова група
  2.  
  3.  
  4. Iгр.

    

   Над 18г.

 • Певчески състави

   Участниците в тази категория изпълняват до две песни с общо времетраене до 8мин.

  1. Възрастова група
  2.  
  3.  
  4. Iгр.

    

   До 18г.

   IIгр.

    

   Над 18г.

 • Народни оркестри

   Участниците в тази категория изпълняват до две оркестрови произведения с общо времетраене до 8 мин.

  1. Възрастова група
  2.  
  3.  
  4. Iгр.

    

   Над 18г.

 • Словесен фолклор

   Участниците в тази категория изпълняват една пословица, поговорка или обичай с общо времетраене до 8мин.

  1. Възрастова група
  2.  
  3.  
  4. Iгр.

    

   Над 18г.

Награден фонд

- Всички изпълнители явили се в конкурса получават грамота за участие;

- Участниците се класират на първо, второ или трето място за всеки участник отделно във всяка възрастова група и категория;

- По преценка на журито могат да бъдат присъдени поощрителни награди, носителите на които, получават диплом;

Ще бъдат връчени и Специални награди:
Най-малък участник;
Най-възрастен участник;
Награда на ателие за народни носии „Лили Стил” – гр. Плевен;
Награда на Кметство с. Градище;
Награда за най-артистично изпълнение;
Награда на спонсорите.

Класирането НЕ подлежи на обжалване!!!


     
Кметство с. Градище, 2020